Uchwała Nr 79/XIII/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 16.01.2004 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 79/XIII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – mapy (3362 KB)

Uchwała Nr 159/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : stwierdzenia zgodnosci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

Uchwała Nr 160/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : uchwalenia zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/371/3563

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

Uchwała Nr 18 / IV / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 grudnia 2010 roku.

w sprawie : obwieszczenia o sprostowaniu błedu w uchwale Nr 160/XL/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 18/ IV / 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************