Unia Europejska - adnotacja na stronie głównej

 • UE
 • Logotypy projektu
 • PROW
 • Funduszu Dróg Samorządowych

Menu

Ważne aktualności:

Linki w stopce strony

Treść strony

Aktualności - ważne

Stronicowanie

 • Projekt "Szkoły Małgorzaty"

  2018.01.17

   

  zh88Mdzc1NnZ1fMf3pAAAAwKPDTAoZfTtGTyYAAADwZHpcUggAAAD8v0EKAQAAAGYghQAAAAAzkEIAAACAGUghAAAAwAykEAAAAGAGUggAAAAwAykEAAAAmIEUAgAAAMxACgEAAABmIIUAAAAAM5BCAAAAgBlIIQAAAMAMpBAAAABgBlIIAAAAMAMpBAAAAJiBFAIAAADMQAoBAAAAZiCFAAAAADOQQgAAAIAZSCEAAADADKQQAAAAYAZSCAAAADADKQQAAACYgRQCAAAAzEAKAQAAAGYghQAAAAAzkEIAAACAGUghAAAAwAykEAAAAGAGUggAAAAwAykEAAAAmIEUAgAAAMxACgEAAABmIIUAAAAAM5BCAAAAgBkjUggKhUKhUCjUhBZSCAqFQqFQKGbqv6l3DLdV7+4PAAAAAElFTkSuQmCCAA==

  Projekt „Szkoły Małgorzaty”

  Gmina Góra Świętej Małgorzaty od 1 lutego 2017r. realizuje projekt pn. „Szkoły Małgorzaty” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

  Projektem objęte są szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

  2018.01.16

  Rejon 1 - Czarnopole, Głupiejew, Janów, Konstancin, Kwiatkówek, Łętków, Marynki, Orszewice, Rogulice, Sługi, Witaszewice, Zagaj.

  Rejon 2 - Bryski, Bryski Kolonia, Gaj, Nowy Gaj, Podgórzyce, Stary Gaj, Stawy, Tum.

  Rejon 3 - Ambrożew, Bogdańczew, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznice, Kosin, Kosiorów, Mętlew, Mierczyn, Moraków.

   

 • Naboru wniosków na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty.

  2018.01.15

  Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 w terminie do 26.01.2018 roku.

   

  Wójt Gminy

  mgr inż. Włodzimierz Frankowski

 • Jednodniowy kurs chemizacyjny.

  2018.01.15

  FceNPmvYh5Q+Te2Bro7Ktq+oQAAAABJRU5ErkJgggA=

  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach przypomina o ważności świadectw ukończenia kursu chemizacyjnego. Świadectwo jest ważne przez okres 5 lat. Tym samym w roku 2018 utracą ważność świadectwa wydane w 2013 roku. Opłata za kurs wynosi 80 zł. Kurs jest jednodniowy.
  Zapisu można dokonywać w Urzędzie Gminy w Górze św. Małgorzaty (pokój nr 2) w godzinach 8:00 – 15:00 oraz pod numerem telefonu 785 255 100.
  Termin kursu będzie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.

  Rafał Olejniczak
  Specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

 • Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia...

  Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia...

  2017.12.22

  Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
  aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością i miłością wśród rodziny, bliskich i znajomych.
  Oby czas, jaki spędzicie razem był czasem dobrej nowiny, a po świętach,
  byście z radością przygotowali się do przejścia w nowy 2018 rok.

 • Zaproszenie do Zespołu Śpiewaczego

  2017.12.22

  Zespół Śpiewaczy „MAŁGORZAKI”

  serdecznie zaprasza

  wszystkich  miłośników śpiewu

  na próby we wtorki o godz. 18.00 - lokal Stowarzyszenia KGW

  w Górze Św. Małgorzaty (obok poczty).

   

                                                                                                   Zapraszamy

 • Promocja projektu RPO

  OCHRONA POWIETRZA GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY POPRZEZ TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

  2017.12.12

  QjMjHRUnAAAAAAAAAAAAHJY+eNzI3R83Um0ePKUbSwnpAwAAAAAAAAAA4M3xBqUPHnd1eGTlZ40u7HwnSB8AAAAAAAAAAACO819A8NV0i4HT5AAAAABJRU5ErkJggg==

 • Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

  2017.12.11

  Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 06.12.2017 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie w formie pożyczki Zadania pn.: „Ochrona powietrza Gminy Góra Św. Małgorzaty poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

  Wartość ogólna Zadania wynosi 1.375.632,46 zł., wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 357.911,00  zł.

  W wyniku realizacji Zadania wykonano głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty – budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Góra św. Małgorzaty, Sługi i Tum.  Realizacja Zadania przyczyni się do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

  6TFxndI4GpUAAAAASUVORK5CYIIAwww.zainwestujwekologie.pl

 • Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu - OSTRŻEŻENIE Nr 59

  2017.11.29

  OSTRZEŻENIE Nr 59

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
  Obszar: województwo łódzkie
  Ważność: od godz. 07:00 dnia 30.11.2017 do godz. 19:00 dnia 30.11.2017
  Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, na wschodzie województwa lokalnie do 15 cm.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
  Uwagi: Brak.

                                                                                                       PCZK w Łęczycy

                                                                                                                Jacek Ożadowicz

 • W każda środę Rewir Dzielnicowych z Piątku pełni dyżur w Urzędzie Gminy Góra św. Małgorzaty.

  2017.11.24

  W każdą środę tygodnia w godzinach 9.00 - 11.00
  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Góra św. Małgorzaty
  pełnione są dyżury przez policjantów z Rewiru Dzielnicowych w Piątku.
   

  Kontakt telefoniczny:
  Dyżurny KPP Łęczyca - 997,112 lub 24 721 11 00
  Dzielnicowy : 24 722 10 07
  asp. Artur Woźniak

Stronicowanie

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty