Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja dla rolników z terenu Gminy Góra Świętej Małgorzaty o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód – Susza 2019 rok.Informacja dla rolników z terenu Gminy Góra Świętej Małgorzaty o możliwości składania wniosków o
                                                               szacowanie szkód – Susza 2019 rok.

 

    Niniejszym informuję, iż w związku z  opublikowanym siódmym okresem raportowania przez
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty
informuje, że szacowaniu mogą podlegać następujące uprawy :

Kategorii  I -  gleby bardzo lekkie, grupa granulometryczna :  piasek luźny, piasek luźny pylasty,
piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty ( klasa bonitacyjna VI  )
dla wszystkie uprawy z wyjątkiem  buraków cukrowych.

Kategorii II - gleby lekkie, grupa granulometryczna : piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty
lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty (klasa bonitacyjna V, IVb)
dla wszystkich upraw z wyjątkiem ziemniaków.

Kategorii  III gleby średnie, grupa granulometryczna : glina lekka, glina lekka pylasta, pył
gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty( klasa bonitacyjna IVa, IIIb) dla upraw: zboża jare,
użytki zielone, kukurydza na zielonkę , tytoń, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe,
rośliny strączkowe.

      Szkody w ww uprawach można zgłaszać  do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty
do dnia 02 sierpnia 2019 roku, pokój nr 2.

      W przypadku gdy rolnik nie zgłosił szkód w uprawach, które mogą być obecnie
szacowane powinien złożyć nowe oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych
szkodach tylko z naniesionymi uprawami, które mogą podlegać szacowaniu. 
W przypadku gdy wpisano straty we wszystkich uprawach nie ma konieczności ponownego
zgłaszania strat.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. Wniosek o szacownie szkód;

2. Oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach;

3. Oświadczenie o strukturze produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach;

w/w  druki dostępne są w  Urzędzie Gminy pokój nr 2,  oraz na stronie internetowej UG.

4. Wydruk wniosku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatności
    obszarowej na 2019 rok lub  oświadczenie wraz z wnioskiem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
    Rolnictwa o płatności obszarowej za 2019 rok.

 

 

 

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty