Menu

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA - Gospodarka wodno – ściekowa Gmina Góra św. Małgorzaty

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi naborem wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” Gmina Góra św. Małgorzaty  przygotowuje wniosek, w którego zakres wchodzi:

  1. Wymiana przepompowni kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Tum i Kwiatkówek.
  2. Budowa nowych przyłączy wzdłuż całej sieci kanalizacji na terenie gminy.
  3. Budowa nowych przyłączy wodociągowych na trenie całej gminy.
  4. Modernizacja Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju.

Wszyscy zainteresowani budową nowych przyłączy kanalizacyjnych i/lub wodociągowych powinni zgłosić się do Urzędu Gminy w terminie do dn.06.05.2022r.

 Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków od 01.04.2022 r. do 30.05.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku planowane jest na jesień 2022 r.

Ewentualna realizacja zadania powinna zakończyć się do czerwca 2025 r.

Góra św. Małgorzaty, dn.26.04.2022 r.
Wójt Gminy – Włodzimierz Frankowski

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty