Menu

Nawigacja

Treść strony

pre zero

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY W ROKU 2022

Rejon 1 – Czarnopole, Głupiejew, Janów, Konstancin, Kwiatkówek, Łętków, Marynki, Orszewice, Rogulice, Sługi, Witaszewice, Zagaj.

Rejon 2 – Bryski, Bryski Kolonia, Gaj, Nowy Gaj, Podgórzyce, Stary Gaj, Stawy, Tum.

Rejon 3 – Ambrożew, Bogdańczew, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznice, Kosin, Kosiorów, Mętlew, Mierczyn, Moraków.

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.

 2022
miesiąc

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Rodzaj odpadów

Rejon 1 – Komunalne

14

4

1/29

27

24

22

Rejon 2 – Komunalne

14

4

1/29

27

24

22

Rejon 3 – Komunalne

14

4

1/29

27

24

22

Zbiórka selektywna –
żółte worki

18                                       8

                 

3

29

Zbiórka selektywna – niebieskie worki

15                                                                                            4

 

28

Zbiórka selektywna – zielone worki

12                                                                                           3

 

21

Odpady Biodegradowalne – BIO – brązowe worki

Odpady BIO zawozimy na PSZOK Góra Świętej Małgorzaty

 

 

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!
Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy Góra Świętej Małgorzaty.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

 

UCHWAŁA NR XXI.143.2021 RADY GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat

Uchwała nr XIII.94.2020 Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Uchwała nr XIII.95.2020 Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII.96.2020 Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XIII.97.2020 Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XIV.110.2020 Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat

Uchwała nr XVIII.131.2020 Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty