Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  ( Dz.U z 2023 r, poz. 714) :

1.      Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.

2.      Nie wolno kąpać się w stawach hodowlanych, ujęciach wody pitnej, zbiornikach przeciwpożarowych, gliniankach, przy śluzach, mostach , budowlach wodnych, rzekach i oczkach wodnych.

3.      Kąpiel dopuszczalna jest tylko w wyznaczonych obszarach wodnych odpowiednio oznakowanych i strzeżonych przez ratowników wodnych.

4.      Na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty kąpiel jest całkowicie zabroniona we wszystkich otwartych zbiornikach wodnych oraz rzekach, kanałach ze względów bezpieczeństwa. Ponadto woda w tych zbiornikach może nie spełniać podstawowych norm sanitarnych.

W związku  z powyższym proszę właścicieli obszarów wodnych o odpowiednie ich oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r w  sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag  (Dz.U 2022, poz. 1979) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tych obiektach.

Góra Świętej Małgorzaty 04.10.2023 r.

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty

 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty