Menu

Nawigacja

Treść strony

Oferta realizacji zadania publicznego –„RAZEM WYGRAJMY Z COVID !!! - Turnieje w unihokeja i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA”

W dniu 29.07.2021 roku Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GÓRA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „RAZEM WYGRAJMY Z COVID !!!-Turnieje  w unihokeja i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” w okresie od 10.09.2021r do 08.12.2021r.

W związku z powyższym informuję, że uwagi do złożonej oferty  można zgłaszać pisemnie, osobiście  lub korespondencyjnie  w godz. pracy Urzędu w Sekretariacie UG Góra Św. Małgorzaty lub drogą elektroniczną na adres: zk@goraswmalgorzaty.pl w terminie do 13.08.2021 roku (decyduje data wpływu do UG).

Góra Św. Małgorzaty  02.08.2021r

Wójt Gminy                                                                                                                                                    
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty