Menu

Nawigacja

Treść strony

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Łęczyckiego
CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW, adres e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          w Łęczycy

Psychologiczne

Pedagogiczne

Prawne

ul. Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

24 721 61 62

Psycholog środa 9.00-15.00

Pedagog środa

12.00-16.00

Prawnik w zależności od potrzeb

pcprleczyca@idsl.pl

www.pppp.leczyca.pl

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

PSYCHOLOGICZNE

2.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

 

Porady psychologiczne

ul. Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

24 721 23 38

Czwartek

11.00-13.00

pzp@leczyca.pl

Pełnoletni mieszkańcy powiatu łęczyckiego

3.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

 

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

 

Dla osób będących w kryzysie psychicznym

 

PEDAGOGICZNE

4.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęczycy

 

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Interwencja kryzysowa

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

24 721 28 37

Pn – Pt 8.00-16.00

ppppleczyca@poczta.fm

www.pppp.leczyca.pl

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

POMOC SPOŁECZNA

5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy

 

Pomoc społeczna

ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

24 721 61 62

Pn -8.00-16.00

Wt -8.00-17.00

Śr-cz-8.00-16.00

Pt -8.00-15.00

pcprleczyca@idsl.pl

www.pcprleczyca.pl

 

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

 1. Grabowie
 2. Łęczycy
 3. Świnice Warckie
 4. Daszynie
 5. Witoni
 6. Górze Św. Małgorzaty
 7. Piątek

Pomoc społeczna

 1. ul. Reymonta 2, 99-150 Grabów
 2. ul. Belwederska 69

99-100 Łęczyca

 1. ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
 2. Daszyna 40
  99-107 Daszyna
 3. ul. Szkolna 5, 99-335 Witonia
 4. Góra św. Małgorzaty 44,

 99-122 Góra św. Małgorzaty

 1. ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek
 1. 63 27 34 425, 63 27 34 571
 2. 24 721 89 60
 3. 63 288 10 61
 4. 24 389-04-05
 5. 24 356 40 79
 6. 24 389 24 18
 7. 24 722 13 63

1) Pn-7.30-17.00

    Wt-cz- 7.30-15.30

    Pt -7.30-14.00

 

2) pn –pt 7.30-15.30

3) pn- pt 7.30-15.30

4) pn-pt 7.15-15.15

5) pn-Pt 7.30-15.30

6) pn-Pt 7.30-15.30

7) pn-wt 7.00-15.00

     Śr. 7.00-16.00

     Cz - 7.00-15.00

     Pt - 7.00-14.00

 1. opsgrabow@op.pl

www.gminagrabow.pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-spoleczna/

 1. gopsleczyca@op.pl

www.gminaleczyca.pl/cat2,124

 1. gopsswinice@wp.pl
 2. daszynagops@poczta.onet.pl

 

 1. witoniagops@poczta.onet.pl

 

 1. gopsgora@op.pl

https://gopsgora.naszops.pl/n,witamy

 1. gops@ugpiatek.pl

 

https://www.gminapiatek.pl/gops/

Mieszkańcy Gminy:

1) Grabów

2) Łęczycy

3) Świnice Warckie

4) Daszyna

5) Witonia

6) Góra Św. Małgorzaty

7) Piątek

7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Łęczycy

Pomoc społeczna

Ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca

24 721 28 42

Pn-Pt

7.30-15.30

sekretariat@mopsleczyca.pl

www.mopsleczyca.pl

 

 

Mieszkańcy Miasta Łęczyca

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

8.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      w Łęczycy

Działania związane                    z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Urząd Miejski w Łęczycy
  ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
     pokój Nr 46 a

24 721-35-88

 kom. 510 104 859

 

 pn- 15.30 - 18.00

 śr -. 15.30 - 18.00

 pt -15.30 - 18.00

trzezwosc@leczyca.info.pl

http://bip.leczyca.info.pl/?a=71

Mieszkańcy miasta Łęczyca

9.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:

 

 1. Grabowie
 2. Łęczycy
 3. Świnice Warckie
 4. Daszynie
 5. Witoni
 6. Górze Św. Małgorzaty
 7. Piątek

 

 Działania związane                    z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

 1. ul. Reymonta 2, 99-150 Grabów
 2. ul. Marii Konopnickiej 14,99-100 Łęczyca
 3. ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
 4. Daszyna 40, 99-107 Daszyna
 5. ul. Szkolna 5, 99-335 Witonia
 6. Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty
 7. ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek
 1. 63 27 34 425, 63 27 34 571
 2. 24 721 89 60
 3. 63 288 10 74
 4. 24 389 04 03, 24 389 04 00
 5. 608 385 240
 6. 24 389 24 12
 7. 24 722 13 63

1) Pn - 7.30-17.00

    Wt-cz - 7.30-15.30

    Pt - 7.30-14.00

2) pn-pt 7.30-15.30

3) wt 10.00-14.0

4) pn-pt 7.15-15.15

5) pn-Pt 12.30-15.30

6) pn-Pt 7.30-15.30

7) pn-wt7.00-15.00

     Śr.7.00-16.00

     Cz-7.00-15.00

     Pt -7.00-14.00

    1)opsgrabow@op.pl

 1. gopsleczyca@op.pl
 2. urzad@swinicewarckie.com.pl
 3. sekretariat@gminadaszyna.pl
 4. goksir@wp.pl
 5. gopsgora@op.pl
 6. gops@ugpatek.pl

 

 

Mieszkańcy Gminy: 1)Grabów

2)Łęczycy

3) Świnice Warckie

4) Daszyna

5) Witonia

6) Góra Św. Małgorzaty

7) Piątek

 

10

Poradnia Leczenia Uzależnień

 

Porady dotyczące uzależnień

ul. Kilińskiego 4

99-100 Łęczyca

 

24 721-23-38

 

Pt – 8.00-10.00

Pt – 9.00-11.00

pzp@leczyca.pl

 

Pełnoletni mieszkańcy powiatu łęczyckiego

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

11

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                           w Łęczycy

 

Realizacja procedury Niebieskich Kart-udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w zakresie interwencyjnym- inicjowanie działań     w stosunku do ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie- monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą

ul. Ozorkowska 8;

99-100 Łęczyca

24 721 23 71

pon.-pt.

7.30 -15.30

sekretariat@mopsleczyca.pl

http://bip.leczyca.info.pl/?a=71

 

 

Mieszkańcy Miasta Łęczyca

12

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej /Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

 1. Grabów
 2. Łęczycy
 3. Świnice Warckie
 4. Daszynie
 5. Witoni
 6. Górze Św. Małgorzaty
 7. Piątek

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 1. ul. Reymonta 2, 99-150 Grabów
 2. ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca
 3. ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
 4. Daszyna 40, 99-107 Daszyna
 5. ul. Szkolna 5, 99-335 Witonia
 6. Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty
 7. ul .Łowicka 4, 99-120 Piątek

 

 1. 63 27 34425, 63 27 34 571
 2. 24 7218960
 3. 63 288 10 61
 4. 24 389-0405
 5. 24 356 40 79
 6. 24 389 24 18
 7. 24 722 13 63

 

1)Pn-7.30-17.00

    Wt-cz- 7.30-15.30

    Pt -7.30-14.00

 

 

 

2)pn –pt 7.30-15.30

 

 

3) pn- pt 7.30-15.30

4)pn-pt 7.15-15.15

 

5)pn-Pt 7.30-15.30

 

 

6) pn-Pt 7.30-15.30

 

 

 

7) pn-wt7.00-15.00

     Śr.7.00-16.00

     Cz-7.00-15.00

     Pt -7.00-14.00

 1. opsgrabow@op.pl

www.gminagrabow.pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-spoleczna/

 1. gopsleczyca@op.pl

www.gminaleczyca.pl/cat2,124

 1. gopsswinice@wp.pl
 2. daszynagops@poczta.onet.pl
 3. witoniagops@poczta.onet.pl
 4. gopsgora@op.pl

https://gopsgora.naszops.pl/n,witamy

 1. gops@ugpiatek.pl

https://www.gminapiatek.pl/gops/

 

 

Mieszkańcy Gminy: 1)Grabów

 

 

 

2)Łęczycy

 

 

 

3) Świnice Warckie

4) Daszyna

 

5) Witonia

 

6) Góra Św. Małgorzaty

 

 

 

7) Piątek

 

13

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski                 w Łęczycy  

nieodpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji

bytowej ( w tym z rodzin dotkniętych przemocą)

-opieka i pomoc pedagogiczna

-wsparcie psychologiczne

-indywidualna terapia pedagogiczna, psychologiczna

 

ul. Zachodnia 8

99-100 Łęczyca

 

24 721 03 51

 

Pn -pt

11.30.-18.

 

tpd.leczyca@vp.p

 

 

 

Mieszkańcy Miasta Łęczyca

14

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie    „ Niebieska linia”

 

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęczycy

Zapewnienie całodobowej informacji w przypadku zdarzenia lub sytuacji kryzysowej

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

pl.Tadeusza Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

24 388 72 12

 

 

 

Pn-wt7.30-15.30

Śr 7.30-16.30

Cz-7.30-15.30

Pt -7.30-14.30

wydzialzk@leczyca.pl

http://www.leczyca.biuletyn.net/?bip=1&cid=88

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

16

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

17

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

 

Promocja zatrudnienia., łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa

 

ul. Sienkiewicza 3199-100 Łęczyca

 

247212914

 

Pn-pt 8.30-14.30

 

lole@praca.gov.pl,

leczyca.praca.gov.pl

 

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Promocja zatrudnienia i rozwoju rynku pracy w regionie

 

ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź

 

42 632 01 12

 

Pn – pt 8.00-16.00

lowu@wup.lodz.pl

http://wuplodz.praca.gov.pl/

 

 

Mieszkańcy woj. łódzkiego

19

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy

ul. Ciepła 20

15-472 Białystok

 

19 524             (z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

 

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

 -poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

20

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

1) Subvenio,

 Fundacja

Interwencji

Kryzysowej

 i Pomocy

Psychologicznej

2) Centrum Służby Rodzinie

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

1) ul .Rewolucji 1905 nr 52 (Budynek G AHE)

ul. Wyższa 34

93-266 Łódź

2) ul. Broniewskiego 1 a

93-162 Łódź

1) Tel: 514 025 546

2) 42 682-20-22,

684-14-60;

pn.- pt.

godz.08.15-16.15

 

1)PON, CZW, PT 

 8 – 15

WT 13 – 20, 

ŚR 10:30- 17:30

 SOB 8- 12 

 

2)pn.- czw. 10.00 - 18.00;

pt. 10.00 - 16.00

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

www.subvenio.org.pl

2)csr@csr.org.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

21

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Łęczycy

Poradnictwo dotyczące praw konsumentów

- wystąpienia do przedsiębiorców

- wstępowanie i powództwo w sprawach konsumenckich

pl. Tadeusza Kościuszki1

 99-100 Łęczyca

Wtorek

24 388 72 20

Wtorek

7.30-15.30

rzecznik@leczyca.pl

 

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego

22

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa w zakresie określonym ustawą o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych

90-950 Łódź
ul. Gdańska 38

tel. 42 636 03 57
faks 42 636 85 50

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
wtorek: 8:00 – 16:00 

www.wiih.lodz.pl

sekretariat@wiih.lodz.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich 

(reklamacje, pozasądowe rozwiązywanie

 sporów konsumenckich, rzeczoznawca)

(42) 632-16-50;

731 794 646

e-mail: prsk@wiih.lodz.pl

Konsumenci

23

Urząd Ochrony Konkurencji                                 i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

www.uokik.gov.pl

porady@dlakonsumentow.pl

 

Konsumenci

PRAWA PACJENTA

24

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Łodzi

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

- prawa pacjenta

90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

42 275-40-01

Pn -pt

8.00-16.00

www.nfz-lodz.pl

sekretariat@nfz-lodz.pl

kancelaria@nfz-lodz.pl

Mieszkańcy województwa łódzkiego

25

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-20.00

 

 

www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

26

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

27

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

PRAWA DZIECKA

28

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt.

godz.08.15-16.15

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie,  a       doradcy oddzwonią

brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych                                 i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

29

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

 

 

PRAWO PRACY

30

Okręgowa Inspekcja Pracy

w Łodzi

Porady w zakresie prawa pracy , BHP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Al. Kościuszki 123

90-441 Łódź

Oddział w Kutnie

Ul. Grunwaldzka 5

 99-300 Kutno

(42) 636 23 13;

 

 

 

 

 

24 254 21 90

 

Pn – 9.00-17.00

Wt- pt – 10.00-14.00

 

 

Pn – 8.00-16.00

Wt- pt 10.00-14.00

 

www.pip.gov.pl

kancelaria@lodz.pip.gov.pl

 

 

Pracownicy, pracodawcy

31

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

 

pn. – pt.

godz. 09.00 – 15.00

 

 

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

Pracownicy, pracodawcy

PRAWO PODATKOWE

32

Urząd Skarbowy w Łęczycy

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza

al. Jana Pawła II 17 99-100 Łęczyca

24 721-70-12

Pn. 7.30-18.00

Wt – pt 7.30-15.30

us1028@ld.mofnet.gov.pl

http://www.lodzkie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-leczycy

 

Podatnicy

33

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

34

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

 

WWW.OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

35

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

 • pon. godz. 10.00-18.00
 • wt.- pt. godz. 08.00-16.00

www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2)

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 885 106 060

Dla osób mających trudności w komunikowaniu się istnieje dodatkowo  możliwość dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną: pomocprawna@leczyca.pl

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.  Bliższe informacje pod numerem i adresem podanym do zapisów.

Udzielanie  porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2)

Lp.

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

Zakres poradnictwa

DNI i GODZINY

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt I

Nieodpłatna pomoc prawna

Mediacja

Radca Prawny/ Adwokat

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach , w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym , administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową .

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Pn–pt 8.00-12.00

Tak

 

INFORMACJE i ZAPISY:

pon-cz godz. 8.00-15.00

pt godz. 8.00-14.00

pod nr +48 885 106 060

Dla osób mających trudności w komunikowaniu się istnieje dodatkowo  możliwość dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną: pomocprawna@leczyca.pl

www.leczyca.biuletyn.net

2

Punkt 2

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Mediacja

Fundacja Gołębie Serce

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji: jak wyżej

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej , zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby  o przysługujących jej uprawnieniach, lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Pn–pt 12.00-16.00

Tak

INFORMACJE i ZAPISY:

pon–cz godz. 8.00-15.00

pt godz. 8.00-14.00

pod nr tel. +48 885 106 060

Dla osób mających trudności w komunikowaniu się istnieje dodatkowo  możliwość dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną: pomocprawna@leczyca.pl

www.leczyca.biuletyn.net

 

 

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty