Menu

Nawigacja

Treść strony

Numer konta ogólnego, na które należy kierować wpłaty:

  • podatku rolnego
  • od nieruchomości
  • leśnego
  • od środków transportowych
  • opłaty za wodę i ścieki
  • opłaty skarbowej
  • opłaty za czynsz i dzierżawę

26 9263 0000 0600 0101 2006 0102
Bank Spółdzielczy w  Poddębicach/Góra Świętej Małgorzaty

Opłaty za odpady komunalne na rachunku bankowego gminy:
84 9263 0000 0600 0101 2006 0125

e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl
adres skrzynki ePUAP: /w79h3y0ky1/Skrytka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty
tel.: (24) 389-24-04, 389-24-12

e-mail: gopsgora@op.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
tel.: 78-389-24-03, e-mail: gbp@goraswmalgorzaty.pl

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty