Menu

Nawigacja

Treść strony

Informujemy, iż od 26 marca 2022 r.(sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieka dziecko mogą składać wnioski o 500+.

Informacje w języku polskim i ukraińskim są dostępne pod linkami:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-26-marca-2022-r_-sobota-obywatele-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko-beda-mogli-wnioskowac-o-500-/4511369

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-dla-obywateli-ukrainy/3208863

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/26-berezna-2022-roku-subota-gromadani-ukraini-aki-zdijsnuut-opiku-nad-ditinou-zmozut-podavati-zaavi-na-500-/4511444

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/500-dla-gromadan-ukraini/4511409

Instrukcję w języku ukraińskim jak wypełnić wniosek 500+ wysyłam w załączeniu.

Proszę o przekazanie tej informacji osobom, które goszczą obywateli Ukrainy i chciałyby pomóc im w złożeniu wniosku.

Jednocześnie informuję, iż ZUS Biuro Terenowe w Łęczycy jest otwarte w sobotę 26.03.2022 r. w godzinach 9:00-15:00 (załącznik plakat).

Ponieważ w tym dniu będą tylko 3 osoby dostępne do pomocy w składaniu wniosków 500+ dla obywateli Ukrainy i prowadzimy harmonogram obsługi klientów chętnych proszę o telefon pod numerem 506-26-97-85, gdyż umawiamy na konkretną godzinę. Mamy jeszcze wolne miejsca w tym dniu.

Od poniedziałku jesteśmy czynni w godzinach 8:00-17:00, wtorek-piątek 8:00-15:00.

Załączam tez państwu ulotki w języku ukraińskim i plakat z danymi ZUS BT Łęczyca.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Świętej Małgorzaty. Wniosek jest dwujęzyczny. Pracownicy GOPS-u będą pomagać
w wypełnianiu wniosku, a także udzielać informacji o innych formach wsparcia, jak
np. świadczenia rodzinne.

Wypełniając wniosek należy podać swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, płeć, PESEL. Wskazać należy również dokument stanowiący podstawę do przekroczenia granicy – jego numer i serię oraz informację o dacie wjazdu na terytorium RP. Wymagane jest także wskazanie adresu pobytu w Polsce i dane kontaktowe – e-mail
i numer telefonu. Środki wypłacone będą na konto bankowe, numer należy wskazać we wniosku.

Wniosek o świadczenie składa osoba uprawniona. W przypadku nieletnich może być to także przedstawiciel ustawowy takiej osoby – np. mama na dzieci, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Dokumenty należy złożyć osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Górze Świętej Małgorzaty  w godz. od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY MAJĄ POD OPIEKĄ DZIECKO

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022r.
w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski
w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Można otrzymać wsparcie:

  • 500 zł miesięcznie (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+)
  • 500 zł lub 1000 zł miesięcznie (rodzinny kapitał opiekuńczy)
  • Do 400 zł miesięcznie (dofinansowanie pobytu w żłobku)
  • 300 zł raz w roku (świadczenie z programu Dobry start)

Wszystkie informacje dostępne na stronie www.zus.pl

Nowa wersja ulotki dla uchodźców przygotowanej przez KPRP

Poniżej publikujemy nową, zaktualizowaną, przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

Nowa wersja ulotki uwzględnia najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Poniżej materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

  • Ulotka_UA_17.03
  • Ulotka EN_ 17.03
  • Ulotka_PL_17.03
  • Ulotka_RU_17.03

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty