Menu

Nawigacja

Treść strony

 

UEprogram

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EFRROW

 Dotyczy operacji pn. :

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty”.

 Gmina Góra Świętej Małgorzaty informuje, że w dniu 23 października 2023 roku podpisała
Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00222-65150-UM0510340/22
na dofinansowanie  zadanie pn.:

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty

  dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel : Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości : Kwiatkówek, Tum, Góra św. Małgorzaty, Nowy Gaj, Bryski-Kolonia, Moraków, Stary Gaj, Orszewice, Karsznice, Mętlew, Marynki, Sługi,  Zagaj poprzez przebudowę wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej o długości 0,280 km, budowę odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty o długości 0,450 km  wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Zagaj.

 Zgodnie z  podpisaną  Umową pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji, wynosi  1.391.713,00  zł., tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 W dniu 22 stycznia 2024 roku została podpisana Umowa Nr GL. 271.9.2023  z Wykonawcą : RAWO Infrastruktura Spółka z o.o., ul. Targowa 35, 90-043 Łódź na wykonanie w ramach ww. zadania części 1: Przebudowa wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty”.

Termin realizacji 22 listopada 2024r.

 W dniu 05 kwietnia 2024 roku została podpisana Umowa Nr GL. 271.3.2024  z Wykonawcą : RAWO Infrastruktura Spółka z o.o., ul. Targowa 35, 90-043 Łódź na wykonanie w ramach ww. zadania części 2: Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Zagaj”.

Termin realizacji  05 listopada 2024r.

Góra św. Małgorzaty, dnia  05.04.2024r.                                                                                   

                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                               Włodzimierz Frankowski


 

EU PROW-2014-2020-logo-kolor
   

 


 

 

 


 

 


 

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty