Menu

Nawigacja

Treść strony

zloz deklaracje

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Od 1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracja dotyczy zarówno źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz odrębnie w budynków i lokali niemieszkalnych.

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.

W budynkach wielorodzinnych obowiązek spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

W przypadku budynków i lokali niemieszkalnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel).

1 lipca

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego?

Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://zone.gunb.gov.pl/

deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz przykładowo wypełnione deklaracje

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne:

deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Formularz B– budynki i lokale niemieszkalne dostępne pod adresem:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
autor: Katarzyna Mroczka Biuro Ochrony Środowiska, ERW

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty