Menu

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W GÓRZE ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

Z DNIA 15 MAJA 2024 ROKU

na zadanie pn. : "Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy i szczytowej nad chórem kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Górze Świętej Małgorzaty (XIX w.)"

Postępowanie Zakupowe RPOZ II [Góra Świętej Małgorzaty].pdf

Formularz oferty.docx

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Oświadczenie o spełnianiu warunku.docx

Oświadczenie o udziale podwykonawstwa.docx

Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Data publikacji: 2024.05.15


 

Ogłoszenie o zamówieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Górze Świętej Małgorzaty

z dnia 05 kwietnia 2024 roku na zadanie pn. : "Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Górze Świętej Małgorzaty (XIX w.)"

Numer postępowania : ELEGM-1-1

Postepowanie_Zakupowe_RPOZ_I_Gora_Swietej_Malgorzaty.pdf

Formularz oferty [GŚM I].docx

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [GŚM I].docx

Oświadczenie o spełnianiu warunku [GŚM I].docx

Oświadczenie o udziale podwykonawstwa [GŚM I].docx

Opis przedmiotu zamówienia [GŚM I].pdf

 

Data publikacji: 2024.04.05

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2024.05.10

 


 

Gmina Góra Świętej Małgorzaty otrzymała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dwa projekty dotyczące zabytków znajdujących się na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jest to odpowiedź na zgłoszone przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Górze Świętej Małgorzaty i Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej w Tumie projekty w ramach przeprowadzonego przez samorząd, w marcu bieżącego roku, naboru wniosków o dofinansowanie, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie  Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Otrzymane dofinansowanie dotyczy realizacji poniższych zadań:

·         Konserwacja techniczna i estetyczna ścian nawy kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Górze Świętej Małgorzaty (XIX w.)”- kwota 687.000,00 zł.

·         „ Prace konserwatorskie i restauratorskie  przy wyposażeniu  prezbiterium Kościoła pw. św. Mikołaja w Tumie (XVIII w.)” – kwota 391.201,30 zł.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty