Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

6TFxndI4GpUAAAAASUVORK5CYII=

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku zawarł  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie w formie udzielenia pożyczki na Zadanie pn.:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty   – etap IV (50 sztuk)”.

Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 936 280,00 zł.
Wysokość  dofinansowania ze środków WFOŚiGW w  Łodzi  wynosi  kwotę 421.000,00 zł.
W formie udzielenia  pożyczki Umowa nr 315/OW/P/2020 z dnia 10.11.2020r.                                              

W wyniku realizacji Zadania zaplanowano roboty budowlane w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty
– etap IV  w ilości 50 sztuk.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Góra św. Małgorzaty, dnia 10.11.2020r.

Podpisał :
Wójt Gminy Włodzimierz Frankowski


6TFxndI4GpUAAAAASUVORK5CYII=

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty informuje, że w dniu 27.05.2020r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie w formie umorzenia pożyczki wraz z odsetkami  Zadania pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty   – etap IV (50 sztuk)”.

Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 1.071.967,84 zł. Wysokość  dofinansowania ze środków WFOŚiGW  w  Łodzi  wynosi  kwotę 403.200,00 zł. w formie umorzenia  pożyczki nr 404/OW/P/2014 z dnia 8.09.2014r. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 19.072,66 zł.

W wyniku realizacji Zadania zaplanowano roboty budowlane w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty – etap IV  w ilości 50 sztuk.
 link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Góra św. Małgorzaty, dnia 30.06.2020r.
Podpisał :
Wójt Gminy Włodzimierz Frankowski

30.06.2020


 

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 12.09.2018 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie  w formie pożyczki Zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty – Etap III – (112 sztuk)”.
Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 1.597.145,04 zł., wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki wynosi 1.352.000,00 zł.
W wyniku realizacji Zadania zaplanowano budowę 112 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane w n/w miejscowościach: Ambrożew – 28 sztuk, Bryski Kolonia – 1 sztuka, Janów – 3 sztuki, Kosin – 19 sztuk, Orszewice - 27 sztuk, Sługi – 31 sztuk, Zagaj – 2 sztuka, Rogulice – 1 sztuka.
6TFxndI4GpUAAAAASUVORK5CYII=

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty