Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 12.09.2018 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie  w formie pożyczki Zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty – Etap III – (112 sztuk)”.
Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 1.597.145,04 zł., wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki wynosi 1.352.000,00 zł.
W wyniku realizacji Zadania zaplanowano budowę 112 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane w n/w miejscowościach: Ambrożew – 28 sztuk, Bryski Kolonia – 1 sztuka, Janów – 3 sztuki, Kosin – 19 sztuk, Orszewice - 27 sztuk, Sługi – 31 sztuk, Zagaj – 2 sztuka, Rogulice – 1 sztuka.
6TFxndI4GpUAAAAASUVORK5CYII=

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty