Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty o wyłożeniu do publicznego wglądu

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2021-2035”

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2021-2035”.

Dokument wyłożony będzie w dniach od 22 listopada 2021 roku do 13 grudnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 3). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, w czasie wyłożenia projektu, tj. do dnia 13 grudnia 2021 roku (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Gminy, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty, z dopiskiem: „Projekt założeń – uwagi i wnioski”,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl ,z dopiskiem „Projekt założeń – uwagi i wnioski”.

 

Góra św. Małgorzaty, dnia 22.11.2021r.

                                                                                                                              Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty

                                                                                                                                Włodzimierz Frankowski

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty