Menu

Nawigacja

Treść strony

Projekty lokalne „SOŁECTWO NA PLUS” zrealizowane w 2021 roku na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty, współfinansowane i finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

     Zakończyła się realizacja trzech projektów lokalnych, współfinansowanych i finansowanych z budżetu  Samorządu Województwa Łódzkiego, realizowanych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty  w następujących sołectwach:

  • Sołectwo Ambrożew - zadanie pn. „Utworzenie łazienki w budynku OSP Ambrożew”. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 10 000,00 zł. Zadanie obejmowało  zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utworzenia łazienki w budynku  OSP Ambrożew. W ramach projektu zakupiono między innymi: płytki podłogowe i ścienne, drzwi oraz wyposażenie do łazienki.
  • Sołectwo Mętlew- zadanie pn. „ Siłownia plenerowa”. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota  21 357,72 zł.  Zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń  siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętlew.
  • Sołectwo Tum – zadanie pn. „I etap-Doposażenie kuchni i Sali. II etap-modernizacja systemu zabezpieczeń i wymiana starego ogrodzenia na terenie jednostki OSP w Tumie”. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota  29 928,19 zł. W ramach realizacji projektu zakupiono stoły bankietowe, witrynę chłodniczą, stół gastronomiczny centralny z półką oraz zastawę stołową. Zadanie obejmowało również modernizację istniejącego już sytemu zabezpieczeń w OSP Tum oraz zakup paneli ogrodzeniowych.

    Realizacja w/w projektów umożliwi rozwój inicjatyw lokalnych w sołectwach, pobudzi aktywizację społeczeństwa. Działania te pozwolą również na budowanie tożsamości lokalnej. Projekty stworzyły przyjazne warunki zachęcające mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przyczynią się do wzrostu częstotliwości organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców w różnym wieku oraz do integracji społeczności lokalnej.

Sołectwo na PLUS

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty