Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja dla rolników z terenu Gminy Góra Świętej Małgorzaty o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód – Susza 2018 rok.

Niniejszym informuję, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska suszy na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty potwierdzonej czwartym okresem raportowania  przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty   powiadomił  Wojewodę Łódzkiego o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy.

Wartość wskaźnika Klimatycznego Bilansu Wodnego(KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą przez IUNG w Puławach  dla gminy Góra Św. Małgorzaty została  ustalona dla roślin zlokalizowanych na glebach kategorii:

 I -  gleby lekkie, grupa granulometryczna :  piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty ( klasa bonitacyjna VI  ) dla upraw: zboża ozime, zboża jare, warzywa , krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

II - gleby lekkie, grupa granulometryczna : piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty (klasa bonitacyjna V, IVb) dla upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Szkody w uprawach  należy zgłaszać do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty do dnia 12 lipca 2018 roku pokój nr 2.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. Wniosek o szacownie szkód;

2. Oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach;

3. Oświadczenie o strukturze produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach;

w/w  druki dostępne są w  Urzędzie Gminy pokój nr 2,  oraz na stronie internetowej UG.

4. Wydruk wniosku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatności obszarowej na 2018 rok lub  oświadczenie wraz z wnioskiem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatności obszarowej za 2017 rok.

 

Wójt Gminy

Góra Świętej Małgorzaty

Włodzimierz Frankowski

 

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty