Menu

Nawigacja

Treść strony

Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

W dniu 7 czerwca 2018 roku Gmina Góra Świętej Małgorzaty podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizacji Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki pozytywnej akceptacji złożonego wniosku Gmina Góra Św. Małgorzaty otrzymała dotację  celową w kwocie brutto 28.957,00 zł.  na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla  jednostek OSP z terenu gminy. Zakupiony sprzęt trafi do następujących jednostek: OSP w Marynkach, OSP w Sługach, OSP w Górze Świętej Małgorzaty, OSP w Tumie.                                             
Wkład własny Gminy Góra Świętej Małgorzaty to kwota 292,49 zł.

                                              

                                               Wójt Gminy
                                                  mgr inż. Włodzimierz Frankowski

     ANqVFjBO012cAAAAAElFTkSuQmCCAA==

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty