Menu

Nawigacja

Treść strony

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra św. Małgorzaty”

Planowane przedsięwzięcia na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty mają zakończyć się do 30 czerwca 2020 roku. Współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.978.534 zł. Łączny koszt inwestycji brutto wynosi 4.882.105,78 zł.
Zakres robót budowlanych podzielono na 2 etapy.
Pierwszy etap prac obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Góra św. Małgorzaty o długości 420 mb z 1 sztuką przyłącza wodociągowego oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasilaniem energetycznym przepompowni na terenie miejscowości Bryski, Nowy Gaj, Stary Gaj o łącznej długości sieci 2.686,40 mb z przyłączami w ilości 33 sztuki. Przyłącza będą zakończone przydomową przepompownią.
Natomiast drugi etap prac będzie obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasilaniem energetycznym przepompowni na terenie miejscowości Kwiatkówek, Tum, Marynki, Witaszewice, Orszewice, Góra św. Małgorzaty o łącznej długości sieci 10.325,90 mb z przyłączami w ilości 115 sztuk. Przyłącza zakończone będą przydomową przepompownią.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej to inwestycja, która ma na celu przede wszystkim polepszenie jakości życia mieszkańców, sprzyja ochronie środowiska.

 

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty