Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/full-color-pelna-nazwa_1.jpg

 

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty informuje, że w dniu 10.07.2019r. zawarł
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na
dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji Zadania pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – etap Marynki i etap Nowy Gaj
wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty”.

 

Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 4.140.069,74 zł.,
wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi do łącznej kwoty
1.742.259,00 zł., z tego w formie dotacji do wysokości 522.677,00 zł., w formie pożyczki
w kwocie 1.219.582,00 zł.

 

W wyniku realizacji Zadania zaplanowano roboty budowlane w zakresie budowy sieci
wodociągowej o długości 420 mb, roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej – etap Marynki o długości 10.325,90 mb i roboty budowlane w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej – etap Nowy Gaj o długości 2.686,40 mb.

 link do strony www.zainwestujwekologie.pl
 

Góra św. Małgorzaty, dnia 15.07.2019r.

Podpisał :
Wójt Gminy Włodzimierz Frankowski

 

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty