Menu

Nawigacja

Treść strony

Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Projekty lokalne realizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

    Gmina Góra Św. Małgorzaty pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w następujących sołectwach na terenie gminy:

  • Sołectwo Nowy Gaj na realizację projektu lokalnego pn. „ Obudźmy do życia  Ochotniczą Straż Pożarną, aby znowu było gwarno”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  10.000 zł .
  • Sołectwo Witaszewice na realizację projektu lokalnego pn. „ Witaszewice Nasze Wspólne Dobro”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę 10.000 zł.
  • Sołectwo Zagaj na realizację projektu  lokalnego pn. „Wspólnymi siłami OSP w Zagaju odnawiamy”. Środki z dotacji  celowej stanowią kwotę  10.000 zł.                                  

W ramach realizacji w/w projektów dostosowano, wyremontowano i wyposażono  pomieszczenia na toalety w świetlicy wiejskiej w Witaszewicach oraz budynkach OSP w Starym Gaju i Zagaju-Rogulicach. Przyczynia się to, do poprawy warunków sanitarnych obiektów, zwiększa ich  funkcjonalność, jak również  pozwala na organizację wydarzeń kulturalnych, co sprzyja integracji  społeczności lokalnej.

ufTzKnD31qSJEk60lzVlG8tSZKkjc1VTfnWkiRJ2thc1ZRvLUmSpI3NVU351pIkSdrYXNWUby1JkqSNzVVN+daSJEna2FzVlG8tSZKkjc1VTfnWkiRJ2thc1dQX3xoAADbwrQEAoOFbAwBAw7cGAICGbw0AAA3fGgAAGr41AAA0fGsAAGj41gAA0PCtAQCg4VsDAEDDtwYAgIZvDQAADd8aAAAavjUAADR8awAAaPjWAADQ8K0BAKDhWwMAQMO3BgCAhm8NAAAN3xoAABq+NQAANHxrAABo+NYAANDwrQEAoOFbAwBAw7cGAICGbw0AAA3fGgAAGr41AAAUrusG7G7dyCqa9IoAAAAASUVORK5CYII=

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty