Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 19.08.2019r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie w formie dotacji Zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Góra św. Małgorzaty w 2019r.”
Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 36.534,03 zł., wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 32.879,00 zł.
W wyniku realizacji Zadania zaplanowano unieszkodliwienie 72,304 Mg odpadów niebezpiecznych z 18 posesji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

 

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Włodzimierz Frankowski

8ZuejIthV2xOCUFbHLOYxewnbwsXzY9ZzGIWs7fYYmAas5jFLGYLYDEwjVnMYhazBbAYmMYsZjGL2QJYDExjFrOYxWwB7P8HEkO2jTGItLwAAAAASUVORK5CYII=

www.zainwestujwekologie.pl

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty