Menu

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty

   działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688) oraz Uchwały Nr X.80.2019 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,   

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty