Menu

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy w Górze Św. Małgorzaty niniejszym ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach IV etapu ich realizacji.

O G Ł O S Z E N I E

                        

                           Wójt Gminy w Górze Św. Małgorzaty niniejszym ogłasza nabór wniosków na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków  w ramach  IV etapu ich realizacji.

                                        W związku z powyższym wszyscy zainteresowani budową oczyszczalni   mieszkańcy gminy winni się zgłaszać do tut. Urzędu Gminy do Pana insp. Włodzimierza Zielińskiego  pok. Nr 3   celem  złożenia  deklaracji budowy i  podpisania stosownej umowy.

                            Wnioski będą przyjmowane od dnia  18 lutego 2020 do dnia 28 lutego 2020r włącznie.

                            Zainteresowani - właściciele nieruchomości winni zabrać ze sobą :  dowód osobisty i bezwzględnie  aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych.

                            Ponadto informuję , że jest to ostatni nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                         mgr. inż. Włodzimierz Frankowski

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty