Menu

Nawigacja

Treść strony

Nowa deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że na podstawie Uchwały Nr XIII.97.2020 Rady Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 31 stycznia 2020 roku, od dnia 1 kwietnia 2020 roku obowiązują nowe deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje  należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2020 roku  uwzględniając posiadanie kompostownika. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i ograniczenia w obsłudze interesantów deklaracje należy składać korespondencyjnie przez pocztę,  wrzucając dokumenty do specjalnej skrzynki przy wejściu do budynku urzędu gminy lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  Deklaracje do wypełnienia  będą dostarczone korespondencyjnie oraz są dostępne na stronie www.goraswmalgorzaty.pl – zakładka dla mieszkańca /odpady.


Jednocześnie informuję , że na podstawie Uchwały Nr XIV.110.2020 z dnia 06 marca 2020 r. Rady Gminy Góra św. Małgorzaty od dnia 01 kwietnia 2020 roku ustalono:

  • miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od każdej osoby zamieszkującej  daną nieruchomość  w wysokości 24 złote miesięcznie, jeżeli odpady są  zbierane i odbierane selektywnie.
  • miesięczną stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości                     48 złotych liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 złote miesięcznie od jednego mieszkańca.

« wstecz

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty