Menu

Nawigacja

Treść strony

Ofetra szkoleniowa

KURS DLA OPERATORÓW WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH
(spalinowe, gazowe, elektryczne)
Szkolenie skierowane jest do:
• wszystkich osób, które chcą być dopuszczone do pracy na wózkach widłowych
• ukończyły 18 lat i posiadają minimum podstawowe wykształcenie
• nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
kierowcy - operatora wózka jezdniowego
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin, miejsce i czas trwania zajęć: dostosowane do Państwa potrzeb
(egzamin przed komisją UDT odbywa się w terminie wskazanym przez urząd)
Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej
Istniej możliwość przeszkolenia pracowników bezpośrednio na terenie zakładu pracy.
Koszt udziału: 400 zł brutto (cena reg. 450zł)+ 184,43 zł ( opłata egzaminacyjna UDT) za osobę przy grupie 10-12os powyżej tej grupy cena 300zł + egzamin
Uwaga! Przeprowadzamy również seminaria przygotowujące do egzaminu UDT dla osób, które posiadają zezwolenia imienne zdobyte przed 9 sierpnia 2018 r. (bez egzaminu państwowego).

 

KURS DLA OPERATORÓW ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ
(wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem obejmuje uprawnienia na wózki widłowe)
Szkolenie skierowane jest do:
• wszystkich osób, które chcą być dopuszczone
do pracy na ładowarce teleskopowej
• ukończyły 18 lat i posiadają minimum
podstawowe wykształcenie
• nie mają przeciwskazań zdrowotnych
do wykonywania zawodu
kierowcy - operatora wózka jezdniowego
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin, miejsce i czas trwania zajęć: dostosowane do
Państwa potrzeb
(egzamin przed komisją UDT odbywa się w terminie
wskazanym przez urząd)
Kurs na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej i praktycznej
Istniej możliwość przeszkolenia pracowników bezpośrednio na terenie zakładu pracy.
Koszt udziału: 600 zł brutto(cena reg. 699) + 184,43 zł (opłata egzaminacyjna UDT) za osobę. Kurs ładowarek teleskopowych zawiera
w sobie uprawnienia na wózki widłowe

KURS DLA OPERATORÓW ŻURAWI (HDS-ów)
Uprawnienia na żurawie:
• stacjonarne
• przewoźne i przenośne
Szkolenie uprawnia do obsługi żurawi ogólnego przeznaczenia oraz żurawi leśnych.
Szkolenie skierowane jest do:
• wszystkich osób, które chcą być dopuszczone do pracy na żurawiu
• ukończyły 18 lat i posiadają minimum podstawowe wykształcenie
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin, miejsce i czas trwania zajęć:
dostosowane do Państwa potrzeb
(egzamin przed komisją UDT
odbywa się w terminie wskazanym przez urząd)
Kurs na żurawie HDS-y składa się z części teoretycznej i praktycznej
Istniej możliwość przeszkolenia pracowników bezpośrednio na terenie zakładu pracy.
Koszt udziału: 850 zł brutto(cena reg.899) + 184,45 zł (opłata egzaminacyjna UDT) za osobę

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
• szkolenia wstępne dla pracowników,
• szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
• szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
• szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych
• szkolenia kadry inżynieryjno - technicznej
Szkolenia BHP są realizowane zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 180 poz.1860/z późn zm.)


OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
❖ KURS DRWALA – OPERATORA PILARKI
❖ SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI:
PILAREK spalinowych – łańcuchowych oraz elektrycznych
KOS spalinowych – wykaszarek i wycinarek
RĘBAKA do rozdrabniania gałęzi i pni drzew
❖ SZKOLENIE Z OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO
oraz
❖ SAMOBIEŻNEJ SIECZKARNI POLOWEJ
❖ PRASY WYSOKIEGO STOPNIA ZGNIOTU
❖ SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
❖ SZKOLENIE W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
❖ PRZEGLĄDY TECHNICZNE OPRYSKIWACZY (ATESTACJA) – polowych i sadowniczych
❖ SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
❖ SZKOLENIE CHEMIZACYJNE NA SPRZĘT STOSOWANY W KOLEJNICTWIE

Specjalista Koordynator ds. szkoleń
Anna Kukawska
Kom. 533 377 625
E-mail: anna.kukawska@szkoltex.pl
www.szkoltex.pl

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty