Menu

Nawigacja

Treść strony

Projekty lokalne realizowane w 2020 roku na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

Projekty lokalne realizowane w 2020 roku na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Gmina Góra Św. Małgorzaty pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w następujących sołectwach na terenie gminy:

 • Sołectwo Sługi na realizację projektu lokalnego pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP w Sługach”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  10.000,00 zł . Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP w Sługach poprzez  wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową wraz z podbudową.
 • Sołectwo Moraków na realizację projektu lokalnego pn. „ Moraków-dbamy o nasze wspólne dobro”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę 10.000 zł. Zadanie obejmuje remont podłogi w budynku OSP Moraków, poprzez dokonanie wylewki betonowej i położenie płytek ceramicznych.
 • Sołectwo  Marynki na realizację projektu  lokalnego pn. „Remont podłogi w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marynkach”. Środki z dotacji  celowej stanowią kwotę  10.000 zł.  Zadanie obejmuje remont podłogi w budynku OSP Marynki poprzez dokonanie wylewki betonowej  i położenie płytek

Obecnie  zakończyła się już realizacja projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP w Sługach” w miejscowości Sługi. W ramach zadania zagospodarowano teren wokół Sali OSP w Sługach poprzez  wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 43.025,29 zł  z czego 10.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego, pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy ładu przestrzennego  wokół budynku strażnicy oraz w znacznym  stopniu poprawił się dostęp do obiektu z drogi publicznej. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom sołectwa rozwój inicjatyw lokalnych, pobudzi aktywizację społeczeństwa oraz zwiększy bezpieczeństwo  i podniesie walory estetyczne miejscowości.

z wami zmieniamy łódzkie

 

z wami zmieniamy łódzkie

 • ochctnicza straż pożarna w sługach
 • ochctnicza straż pożarna w sługach 2
 • ochctnicza straż pożarna w sługach 3
 • ochctnicza straż pożarna w sługach 4
 • ochctnicza straż pożarna w sługach 5
 • ochctnicza straż pożarna w sługach 6
 • ochctnicza straż pożarna w sługach 7
 • ochctnicza straż pożarna w sługach

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty