Menu

Nawigacja

Treść strony

Projekty lokalne współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Kolejne projekty lokalne zrealizowane na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zakończyła się już realizacja dwóch kolejnych projektów lokalnych, współfinansowanych z budżetu  Samorządu Województwa Łódzkiego, realizowanych na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty  w następujących sołectwach:

  • Sołectwo Moraków -realizacja projektu lokalnego pn. „ Moraków-dbamy o nasze wspólne dobro”.  Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 38.000,21 zł z czego 10.000,00 zł  to  dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego,   pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty. Zadanie obejmowało remont podłogi w budynku OSP Moraków, poprzez dokonanie wylewki betonowej i położenie płytek ceramicznych.
  • Sołectwo  Marynki- realizacja projektu  lokalnego pn. „Remont podłogi w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marynkach”. Całkowity koszt realizacji zadania  to kwota 44.942,90 zł z czego 10.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego,  pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty. Zadanie obejmowało  remont podłogi w budynku OSP Marynki poprzez dokonanie wylewki betonowej  i położenie płytek. 

Realizacja w/w projektów umożliwi rozwój inicjatyw lokalnych w sołectwach, pobudzi aktywizację społeczeństwa, działania te pozwolą na budowanie tożsamości lokalnej.  Projekty przyczyniły się również do poprawy wizerunku sal w strażnicach OSP, oraz  stworzyły przyjazne warunki zachęcające mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

  • podłoga Marynki
  • podłoga Marynki
  • podłoga Moraków
  • podłoga Moraków

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty