Menu

Nawigacja

Treść strony

Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciw COVID-19 na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty informuje, iż został uruchomiony telefon kontaktowy, dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.


Nr telefonu: 24 389-24-00 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty działa punkt szczepień zorganizowany w:

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty 
Góra Św. Małgorzaty 42A
99-122 Góra Św. Małgorzaty 
telefon: 24 722 00 28

Jak możesz się zarejestrować na szczepienie?
    • zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub,
    • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
    • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (nr. tel. podany wyżej),
    • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

W związku z powyższym gmina w ramach realizacji zadania własnego polegającego na zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych zorganizuje transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Kto może korzystać z transportu?
    • osoby niepełnosprawne, tj: posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
    • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień mogą się zgłaszać pod numerem tel. 24 389-24-00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub zgłosić potrzebę transportu w punkcie szczepień.

Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia. 
Mapa punktów szczepień w całym kraju dostępna jest na stronach:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty