Menu

Nawigacja

Treść strony

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego

Ptasia grypa

Rozporządzenie Nr 2/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Rozporządzenie dostępne na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

https://www.lodzkie.eu/data/dataPublicator/rozporzadzenie_nr_2-2021.pdf