Menu

Nawigacja

Treść strony

Projekty lokalne „SOŁECTWO NA PLUS”

Projekty lokalne „SOŁECTWO NA PLUS” realizowane w 2021 roku na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty, współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Gmina Góra Św. Małgorzaty otrzymała środki w kwocie 30.000 zł z  budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w następujących sołectwach na terenie gminy:

  • Sołectwo Ambrożew - zadanie pn. „Utworzenie łazienki w budynku OSP Ambrożew” . Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  10.000,00 zł,
  • Sołectwo Mętlew-  zadanie pn. „ Siłownia plenerowa”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  10.000,00 zł,
  • Sołectwo Tum – zadanie pn. „I etap-Doposażenie kuchni i Sali.  II etap-modernizacja systemu zabezpieczeń i wymiana starego ogrodzenia na terenie jednostki OSP w Tumie ”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  10.000,00 zł.

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty