Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 23 września 2021 roku.

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.),

Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty:

  1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego  w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w m. Zagaj gmina Góra Świętej Małgorzaty, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 365, obręb 0026 Zagaj, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
  2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną gminną.
  3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się do Urzędu Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
  4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
  5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Góra Świętej Małgorzaty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Góra Świętej Małgorzaty www.goraswmalgorzaty.pl, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


Podpisał:
Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty 
Włodzimierz Frankowski

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty
baner toplayer
Możecie się Państwo już zapoznać z projektem Strategii Rozwoju Gminy Góra św. Małgorzaty. Jest to niezwykle ważny element rozwoju naszej gminy na kolejne lata. W tym formularzu możecie Państwo zgłosić uwagi, sugestie, pomysły do projektu Strategii. Wypełnij formularz https://forms.gle/CwjL9U7ZSiCencne7”