Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że w dniu 16.11.2021 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na dofinansowanie w formie dotacji Zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Góra św. Małgorzaty w 2021 roku”.

Wartość ogólna Zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 62 796,52 zł., wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 47 439,00 zł.

W wyniku realizacji Zadania zaplanowano unieszkodliwienie 83,792 Mg odpadów niebezpiecznych z 14 posesji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

wojewódzki fundusz ochrony środowiska

www.wfosigw.lodz.pl

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty