Menu

Nawigacja

Treść strony

Uroczystości obchodów 875-lecia powstania Góry Świętej Małgorzaty 7 września 2022 r.

Program uroczystości:
9.00 - Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym - przewodniczy ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba  

11.00 - 14.00 Uroczysta sesja w Sali OSP w Górze Świętej Małgorzaty

•    Otwarcie Jubileuszu - Przewodniczący Rady Gminy Góra Św. 
Sesja Naukowa: 
•    Mgr inż. Włodzimierz Frankowski - Teraźniejszość gminy Góra Świętej Małgorzaty
•    Prof. dr hab. Jerzy Sikora, mgr Aleksander Andrzejewski - Góra Świętej Małgorzaty w świetle badań archeologicznych
•    Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak - Prepozytura w Górze Świętej Małgorzaty w strukturze organizacji i aktywności Kongregacji Laterańskiej Zakonu Kanoników Regularnych w czasach staropolskich
•    Przerwa
•    Prof. dr hab. Jan Szymczak - Góra Świętej Małgorzaty: wieś, gmina i parafia w średniowieczu i w czasach wczesno-nowożytnych
•    Prof. dr hab. Jarosław Kita - Góra Świętej Małgorzaty w czasach zaborów. Wybrane zagadnienia
•    Ks.dr Mirosław Jagiełło - Duchowieństwo parafii Góra Świętej Małgorzaty od 1920 r.
•    Podsumowanie - ks. bp prof. dr. hab. Andrzej Franciszek Dziuba 

14.00 – Zakończenie uroczystej sesji oraz poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Świętej Małgorzaty