Menu

Nawigacja

Treść strony

Projekty lokalne „SOŁECTWO NA PLUS” realizowane w 2022 roku na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty, współfinansowane i finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Gmina Góra Św. Małgorzaty otrzymała środki w kwocie 36.000 zł z  budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w następujących sołectwach na terenie gminy:

  • Sołectwo Ambrożew - zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni” . Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  12.000,00 zł
  • Sołectwo Witaszewice -  zadanie pn. „Wymiana uszkodzonego ogrodzenia w obrębie świetlicy wiejskiej w Witaszewicach”. Środki z dotacji  celowej  stanowią kwotę  12.000,00 zł
  • Sołectwo Nowy Gaj – zadanie pn. „ Kuchnię wyremontujemy, sołectwo do spotkań zmobilizujemy”. Środki z  dotacji  celowej  stanowią kwotę  12.000,00 zł

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty