Menu

Nawigacja

Treść strony

Wybieramy patrona Gminnego Przedszkola w Górze Św. Małgorzaty

Szanowni Państwo - stało się!
Analizując dokonania i społeczne zaangażowanie naszego przedszkola  można by powiedzieć, że brakuje tylko patrona. W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć procedurę nadania imienia gminnemu przedszkolu w Górze Św. Małgorzaty. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego poprosiliśmy o włączenie się do projektu naszą przedszkolną społeczność czyli dzieci wraz z rodzicami, nauczycieli i wszystkich pracowników naszego przedszkola. Zapraszamy również wszystkich mieszkańców gminy, którzy czują się związani z naszą placówką i chcą oddać głos w tej jakże ważnej dla nas sprawie.

Poprzez nadanie imienia przedszkole:

  • Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą je spośród innych przedszkoli,
  • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
  • W naturalny sposób uzyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
  • Wchodzi do rodziny przedszkoli o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
  • Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,  

Wybór patrona nie  może być wyborem przypadkowym, nieuzasadnionym, dlatego powołaliśmy zespół, który realizuje projekt zgodnie z procedurą.  

Procedura (skrót).
1. Zgłoszenie kandydatów.
2. Ustalenie listy nominowanych.
3. Przybliżenie kandydatur.
4. Wybór patrona poprzez karty do głosowania
5. Nadanie przedszkolu imienia.

Jesteśmy po pierwszym głosowaniu, które zgodnie z procedurą wyłoniło trójkę kandydatów do miana patrona Gminnego Przedszkola w Górze Św. Małgorzaty.

Wyniki prezentują się następująco:

1. Dorota Gellner
2. Wanda Chotomska
3. Jan Brzechwa

Obecnie rozpoczynamy głosowanie ostateczne, które potrwa do 25 listopada. Zachęcamy do zapoznania się 
z poszczególnymi kandydatami (opis na kartach do głosowania) i oddanie swojego głosu na jednego 
z kandydatów/ kandydatek. Urna wyborcza umieszczona jest przy wejściu do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty.

DZIĘKUJEMY!

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty