Menu

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje, że 30 listopada mija termin składania wniosków o tańszy prąd dla producentów rolnych.

W celu skorzystania z niższej stawki za prąd w wysokości do 785 zł/MWh, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty wrażliwe muszą złożyć wniosek do 30 listopada br. Producenci rolni, którzy rozliczają się w taryfie C też muszą złożyć wniosek w terminie, żeby skorzystać z tej ochrony.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku określa maksymalne, górne granice stawek cen prądu jakie mogą w następnym roku wprowadzić sprzedawcy energii.

Oznacza to, że sprzedawcy od 1 grudnia 2022 r. będą mogą ustalić stawki cen prądu dla przedsiębiorców, małych i średnich firm oraz producentów rolnych, ale też i odbiorców wrażliwych maksymalnie do 785 zł za MWh, czyli maksymalnie do 0,785 zł za zużycie 1 kWh..

Maksymalna cena prądu dla producentów rolnych i firm ma obowiązywać do poziomu 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wzór oświadczenia, które należy wypełnić do 30 listopada br. i przesłać do swojego sprzedawcy prądu jeżeli rozliczamy się w taryfie C. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Gospodarstwa domowe (w tym rolnicy rozliczający się w taryfie G), które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia o zwiększenie limitu z 2 MWh do 3 MWh do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

Zapytania o szczegółowe informację proszę kierować do swoich dostawców energii elektrycznej.

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty