Menu

Nawigacja

Treść strony

Konkurs pt. zabawne witaminki

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty oraz

Komitet Organizacyjny Dożynek Gminnych

 

       zapraszają

 

mieszkańców gminy Góra Św. Małgorzaty do wzięcia udziału w Konkursie pt.

 

zabawne witaminki

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie owocowo – warzywnych stworków przy użyciu świeżych owoców i warzyw dowolną techniką. (Można zastosować w niewielkim stopniu inne materiały np. bibułę, wstążki, sznurek, drut itp.)

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Góra Św. Małgorzaty. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas Gminnych Dożynek (27. 08. 2017r)

Twórcy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe należy przekazać do Organizatora w dn. 25.08.2017r.Prace należy przywieźć do Szkoły Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty do godziny 13.00

 

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie   www.goraswmalgorzaty.pl/       

Regulamin kunkursu

REGULAMIN KONKURSU  „ZABAWNE WITAMINKI”

§1. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty oraz Komitet Organizacji Dożynek Gminnych.

 §2. Cele Konkursu.
- propagowanie zasad zdrowego żywienia;

- rozwój kreatywności i pomysłowości;

 - prezentacja ciekawych okazów warzyw i owoców.

 §3. Przedmiot Konkursu. 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie owocowo – warzywnych stworków przy użyciu świeżych owoców i warzyw dowolną techniką. Można zastosować w niewielkim stopniu inne materiały np. bibułę, wstążki, sznurek, drut itp.

 § 4. Warunki uczestnictwa. 
Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Góra Św. Małgorzaty.

 § 5. Zgłoszenie prac konkursowych.
Prace konkursowe należy przekazać do Organizatora w dn. 25. 08 2017 ( Prace należy przywieźć do Szkoły Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty do godziny 13. 00)

§ 6. Kryteria oceniania.
Komisja Konkursowa przyzna nagrody biorąc pod uwagę:

-  stopień trudności wykonania 30%;

-  pomysłowość 30%;

- jakość wykonania 40%.

§ 7. Postanowienia końcowe.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu

Organizator nie zwraca nadesłanych prac, w tym również nagrodzonych.

 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania nagrodzonych prac konkursowych (wraz z imieniem i nazwiskiem twórcy) na cele działań promocyjnych.

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty