Menu

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA

Wójt Gminy  Góra Św. Małgorzaty otrzymał informację od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie o stwierdzeniu na terenie powiatu łęczyckiego ogniska grypy ptaków w związku z ogniskiem HPAI w m. Prądzew

Rozporządzenie nr 4/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

W związku z Rozporządzeniem nr 4/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem  choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) ,sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach, na obszarze gminy Góra Św. Małgorzaty wyznaczono obszar ZAPOWIETRZONY wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) który obejmuje: Marynki, Orszewice, Witaszewice, Zagaj.

Na obszarze który jest zapowietrzony nakazuje się:
1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5. posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa;
6. karmienie i pojenie zwierząt w zamknięciu.

Na obszarze który jest zapowietrzony zakazuje się:
1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze gminy Góra Św. Małgorzaty wyznaczono obszar ZAGROŻONY który obejmuje: Ambrożew, Bogdańczew, Bryski, Nowy Gaj, Głupiejew, Góra Św. Małgorzaty, Karsznice, Kolonia Bryski, Kolonia Moraków, Konstancin, Kosin, Kosiorów, Łętków, Mętlew, Moraków, Podgórzyce, Rogulice, Sługi, Tum, Czarnopole, Kwiatkówek.

Na obszarze który jest zagrożony nakazuje się:
1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5. karmienie i pojenie zwierząt w zamknięciu.

Na obszarze który jest zagrożony zakazuje się:
1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

« wstecz

Stopka

Herb

Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty