Menu

Nawigacja

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja o zakończeniu projektu pn. Od zależności do samodzielności.

  2019.05.17
 • WIELKANOC 2019

  WIELKANOC 2019

  2019.04.18

  Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
  i drugiego człowieka.Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
  By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
  napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
  i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

  Włodzimierz Frankowski Wójt Gminy  
  Przemysław Grabarczyk   Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                    

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuchach.

  Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sługach.

  2019.04.18

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem "Konkurs - Szkoła Podstawowa W Sługach", w terminie do dnia 8 maja 2019r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Górze Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty.

 • Informacja dla przdsiębiorców - nowe dokumenty przkazywane do ZUS.

  Informacja dla przedsiębiorców - nowe dokumenty przkazywane do ZUS.

  2019.04.17

  ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej - nowy dokument.

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra św. Małgorzaty”

  „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra św. Małgorzaty”

  2019.04.17

  Planowane przedsięwzięcia na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty mają zakończyć się do 30 czerwca 2020 roku. Współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.978.534 zł. Łączny koszt inwestycji brutto wynosi 4.882.105,78 zł.
  Zakres robót budowlanych podzielono na 2 etapy.

Stronicowanie

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty