Menu

Nawigacja

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Projekt "Szkoły Małgorzaty"

  2018.01.17

   

  zh88Mdzc1NnZ1fMf3pAAAAwKPDTAoZfTtGTyYAAADwZHpcUggAAAD8v0EKAQAAAGYghQAAAAAzkEIAAACAGUghAAAAwAykEAAAAGAGUggAAAAwAykEAAAAmIEUAgAAAMxACgEAAABmIIUAAAAAM5BCAAAAgBlIIQAAAMAMpBAAAABgBlIIAAAAMAMpBAAAAJiBFAIAAADMQAoBAAAAZiCFAAAAADOQQgAAAIAZSCEAAADADKQQAAAAYAZSCAAAADADKQQAAACYgRQCAAAAzEAKAQAAAGYghQAAAAAzkEIAAACAGUghAAAAwAykEAAAAGAGUggAAAAwAykEAAAAmIEUAgAAAMxACgEAAABmIIUAAAAAM5BCAAAAgBkjUggKhUKhUCjUhBZSCAqFQqFQKGbqv6l3DLdV7+4PAAAAAElFTkSuQmCCAA==

  Projekt „Szkoły Małgorzaty”

  Gmina Góra Świętej Małgorzaty od 1 lutego 2017r. realizuje projekt pn. „Szkoły Małgorzaty” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

  Projektem objęte są szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

  2018.01.16

  Rejon 1 - Czarnopole, Głupiejew, Janów, Konstancin, Kwiatkówek, Łętków, Marynki, Orszewice, Rogulice, Sługi, Witaszewice, Zagaj.

  Rejon 2 - Bryski, Bryski Kolonia, Gaj, Nowy Gaj, Podgórzyce, Stary Gaj, Stawy, Tum.

  Rejon 3 - Ambrożew, Bogdańczew, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznice, Kosin, Kosiorów, Mętlew, Mierczyn, Moraków.

   

 • Naboru wniosków na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty.

  2018.01.15

  Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 w terminie do 26.01.2018 roku.

   

  Wójt Gminy

  mgr inż. Włodzimierz Frankowski

 • Jednodniowy kurs chemizacyjny.

  2018.01.15

  FceNPmvYh5Q+Te2Bro7Ktq+oQAAAABJRU5ErkJgggA=

  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach przypomina o ważności świadectw ukończenia kursu chemizacyjnego. Świadectwo jest ważne przez okres 5 lat. Tym samym w roku 2018 utracą ważność świadectwa wydane w 2013 roku. Opłata za kurs wynosi 80 zł. Kurs jest jednodniowy.
  Zapisu można dokonywać w Urzędzie Gminy w Górze św. Małgorzaty (pokój nr 2) w godzinach 8:00 – 15:00 oraz pod numerem telefonu 785 255 100.
  Termin kursu będzie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.

  Rafał Olejniczak
  Specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

 • Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia...

  Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia...

  2017.12.22

  Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
  aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością i miłością wśród rodziny, bliskich i znajomych.
  Oby czas, jaki spędzicie razem był czasem dobrej nowiny, a po świętach,
  byście z radością przygotowali się do przejścia w nowy 2018 rok.

Stronicowanie

Stopka

Herb

 Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Góra Świętej Małgorzaty 44
99-122 Góra Świętej Małgorzaty

tel. +48 24 389 24 00
tel./fax +48 24 389 24 01
e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

NIP: 775-10-64-174
REGON: 000535379

 

[obiekt mapy] Urząd Gminy w Górze św. Małgorzaty